C64 : Epyx Fastload Cartridge Commando overzicht

Epyx Fastload Cartridge logo

De Epyx FastLoad cartridge doet meer dan alleen disk lees/schrijf snelheid opkrikken. het voegt ook een flinke toolbox toe aan de standaard Commodore 64 door middel van tools en extra commando's.

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de Epyx FastLoad commandos, hun functionaliteit en hoe deze te gebruiken.

De meeste Epyx FastLoad commandos zijn analoog aan de Commodore’s DOS Wedge commando's, maar zijn slechts een subset van de Commodore commando set.
De Epyx Fastload cartridge bevat ook een aantal disk utilities, waaronder (disk) kopieer progamma's , een disk editor, en wat simpele file utilities.

Mocht je de Epyx FastLoad cartridge met een Pi1541 willen gebruiken dan dien je de configuratie van de Pi1541 aan te passen !

Epyx Fast Load wedge commando's

De Epyx Fast Load Cartridge bevat een DOS Wedge, die de meest belangrijke commando's van de Commodore DOS Wedge bevat, zoals geleverd op de disk die samen met de 1541 diskdrive werd geleverd.
Deze commando's in de cartridge herbergen is een stuk gebruiksvriendelijker omdat je niet langer de toolset hoeft te zoeken en laden als je hem wil gebruiken maar deze steeds bij het aanzetten al voorhanden hebt.

$ commando

The $ command lists a disk directory. It’s equivalent to LOAD “$”,8 but it doesn’t overwrite the program in memory, making it super convenient. To view the contents of the disk in drive 8, simply issue the command $.

/ commando

The / command loads a Basic program from disk. It’s equivalent to LOAD “FILENAME”,8. To load a file, simply issue the command /FILENAME.

Tip: Conveniently, when you list a disk directory, you can arrow up to the file you want, then simply type the / character over the file size, space over the rest of the numbers in the size, and hit enter. The command will ignore whatever is on screen after the filename.

% commando

The % command loads a machine language program from disk. It’s equivalent to LOAD “FILENAME”,8,1. To load a file, simply issue the command %FILENAME. If the program doesn’t auto run, you’ll have to follow with the appropriate SYS command to start the program.

Tip: Just like the / command, you can list a disk directory, then arrow up to a file you want, and hit the % key in front of the filename to load it.

? commando

The ? command saves a Basic program to disk. It’s equivalent to SAVE “FILENAME”,8. To load a file, simply issue the command ?FILENAME.

Epyx Fast Load @ or > commando's

Het @ commando stuurt een commando naar de diskdrive, het voorkomt dat je de hele syntax OPEN 15,18,15: PRINT#15, “command”: CLOSE 15 hoeft te sturen.
(Zeker voor de meer ervaren gebruikers is dit een enorme tijdsbesparing)

Deze commando's zijn cryptisch maar erg krachtig door slechts het @ (of het >) teken te gebruiken zonder parameters lees je het error kanaal van de diskdrive uit, dat gebruik je bijvoorbeeld als de led van je diskdrive staat te knipperen.
Je kunt het @ (of >)  teken ook gebruiken met de volgende Commodore DOS commando's voor de volgende zaken :

@$ – view the disk directory. Same as typing just $.

@I – initialize the drive. Clears the error channel and returns the drive head to track 18.

@N0:diskname,id – formats a new blank disk. The ID must be 2 characters. It’s a good practice to use a different ID on each disk if you can, to avoid confusing your drive.

@N0:diskname – omitting the ID just wipes track 18, a so-called “fast format.”

@S0:filename – scratch (delete) a file.

@V0: – validate the disk, freeing incorrectly allocated space and deleting incomplete (splat) files.

You can substitute the > character for @ if you wish. I learned @, so that’s what I use.

Epyx Fast Load £ commando's

Het indrukken van de £ (Engelse Pond) toets gevolgd door een return toont een utilities menu.
De ingebouwde utilities van de Fast Load Cartridge zijn alles behalve flashy, maar ze werken en zijn gemakkelijk.

A – Directory

This displays the disk directory, or the contents of the disk in layperson’s terms. It’s completely equivalent to the $ or @$ commands, but might be easier to remember.

B – Return to Basic

Use this command when you’re finished running the cartridge’s utilities.

C – Copy

This is a simple but functional copy utility, with several options.

A – list the contents of the disk

B – return to the previous menu

C – copy an entire disk. This copies every track and sector of a disk to another formatted disk. The target disk must be formatted first, unlike some other similar utilities. Also note this is just a simple copier, not a nibbler that can copy protected disks.

D – BAM copy. This option is cryptic but extremely useful. It just copies the used parts of the disk, so it’s faster than a full disk copy. Like the other option, the target disk has to be formatted first.

E – copy a single program file from one disk to another.

F – format a disk. This prepares a new disk for use, or erases the contents of a disk for reuse. Issue this command before you use either of the disk copy commands.

D – Disable Fast Load

This disables the Fast Load cartridge. Some games won’t work with it, and issuing this command lets you load those games without removing the cartridge. It doesn’t make the cartridge completely invisible, so some people add a switch to fully disable it, but usually this command is enough.

E – Edit disk

This brings up a simple track and sector editor. Use the cursor keys to move around within a sector. To read a sector, hit R. To write a modified sector, hit W. To exit, hit Q.

F – File utilities

This is a simple but functional collection of file utilities, with several options. This can be easier than remembering the Commodore DOS commands for everything.

A – list the contents of the disk

B – return to the previous menu

C – copy a file from one disk to another.

D – Delete a file.

E – lock a file so you can’t delete it.

F – unlock a file so you can delete it again. Use caution with this command, since if you’re in the disk utilities and think you’re in the file utilities, you can accidentally format a disk.

This is a simple but functional copy utility, with several options.

A – list the contents of the disk

B – return to the previous menu

C – copy an entire disk. This copies every track and sector of a disk to another formatted disk. The target disk must be formatted first, unlike some other similar utilities.

D – BAM copy. This option is cryptic but extremely useful. It just copies the used parts of the disk, so it’s faster than a full disk copy. Like the other option, the target disk has to be formatted first.

E – copy a single program file from one disk to another.

G – rename a file

! – De machine language monitor

De Fast Load cartridge bevat ook een machine language monitor, voor bijvoorbeeld het debuggen van programma's die geschreven zijn in Assembler.
Het meest belangrijke commando is %, om deze af te sluiten , voor als je per ongeluk deze gestart had door een ! te drukken.

De Ultieme key shortcuts voor de Epyx Fastload Cartridge :

 

Here’s my favorite use of Epyx FastLoad commands. After you list a directory with @$ or $, you can cursor up to the file you want to load, hit / in front of it, then hit return to load it. This is very convenient compared to an unmodified C-64.
The first and best thing Epyx FastLoad implements is the C= Run/Stop keyboard shortcut. You may know hitting Shift and Run/Stop loads the first program from tape. With Fast Load, the C= Run/Stop combination issues the LOAD”*”,8,1 command that loads most games from disk.

It’s not really a command, per se, but once you know this shortcut is there, you’ll probably use it a lot.

Deze pagina is een vrije bewerking en vertaling van : Retro Computing

Epyx Fast Load Speed Comparison Chart

Een klein gedeelte van een benchmark, om de snelheidswinst te laten zien tussen een standaard drive (of SD-IEC device) ten opzichte van hetzelfde device maar dan benaderd met gebruik van een Epyx Fastload cartridge.
De oorspronkelijke benchmark bevat ook nog een aantal andere versnellers, die zijn hier voor de duidelijkheid niet meegenomen in het overzicht.

Indien je geïnteresseerd bent in de volledige benchmark: die kan je hier terugvinden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.