C64 : 2364 Eprom adapter (Basic, Kernal en Karakter ROM)

2364 Eprom adapter voor de Commodore 64
De C64 2364 Eprom Adapter :

Wat is die 2364 Eprom adapter voor de Commodore 64 precies ?
Een aantal van de Commodore 64 custom (2364) chips hebben een andere pinout dan de reguliere (27cxxx) Eprom.
Deze adapter maakt die 28 pin 27Cxxx Eprom geschikt voor een 24 pin 2364 Socket, een leuke bijkomstigheid :
Een eprom uit de 27Cxxx serie kan 1,2,4 of 8 roms herbergen in een enkele chip.
Nu zal dat niet voor elke rom interessant zijn, maar voor bijvoorbeeld de Kernal kan dit heel praktisch zijn.

Deze 2364 Eprom adapter biedt bijvoorbeeld plaats aan maximaal 8 Kernals van 8KB (op basis van een 27C512  eprom) voor de commodore 64.

Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan diverse Kernals met geïntegreerde disk of tape speeders, maar ook bijvoorbeeld Kernals met toegevoegde / gewijzigde functionaliteit of voorzien van een ander kleurschema.

De selectie tussen de verschillende kernals gebeurt met behulp van maximaal 3 jumpers / schakelaars afhankelijk welke versie je hebt.

Verschillende eprom versies die gebruikt kunnen worden  voor de 2364 Eprom Adapter :

27C128 (16 KB) : Deze biedt plaats aan 2 Kernals van 8 KB en worden geschakeld met 1 schakelaar   / jumper.
27C256 (32 KB) : Deze biedt plaats aan 4 Kernals van 8 KB en worden geschakeld met 2 schakelaars / jumpers.
27C512 (64 KB) : Deze biedt plaats aan 8 Kernals van 8 KB en worden geschakeld met 3 schakelaars / jumpers.

Voor gemiddeld gebruik zullen 4 kernals ruim voldoen, voor de prijs daarentegen maakt het eigenlijk niet veel meer uit of je een 4 of 8 kernal versie neemt.
(Daar waar Kernal staat, geldt dat ook voor de Basic ROM en de Karakter ROM)

Close up van drie 2364 Eprom adapter op een rij

vooraanzicht van drie 2364 Eprom adapters naast elkaar

Voor diegene die een enkele ROM wil , simpelweg ter vervanging van een huidige (al dan niet defecte ROM)
De 2364 Eprom adapters zijn ook als Single ROM versie beschikbaar, inclusief  (kernal, basic of karakter) ROM.
(Deze Pcb's zijn niet voorzien van Jumpers / schakelaars en faciliteren slechts gebruik van een enkele ROM in de Eprom)

Verder heb ik er zorg voor gedragen dat zelfs indien dat noodzakelijk mocht zijn, er 3 adapters naast elkaar in de sockets geplaatst kunnen worden.

De 2364 Eprom adapter zoals getoond in de foto's was een proof of concept (en is ter test ingezet in mijn eigen Commodore 64)
Ik heb voor nood, 2 adapters over uit mijn proof of concept batch, mocht iemand snel behoefte hebben aan een adapter.
Ik heb voor de release van de 2364 Eprom Adapter met versie nummer 1.02, een aantal wijzigingen doorgevoerd. Waarbij onder andere de footprint iets gewijzigd is en ik een optie heb aangebracht om de print eenvoudig als single rom versie te kunnen gebruiken.

De verwachte prijzen voor de adapter zijn als volgt :

PCB Only                  3,00
Single ROM versie    9,00
multi rom versie      15,00 (2 schakelaars en 1 jumper)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.